Lasitettujen parvekkeiden 

palo-osastointi

 

Parvekerakenteiden paloturvallisuus

Parvekkeiden käyttö on parvekelasitusten ja parvekkeiden koon kasvamisen myötä laajentunut huomattavasti entisaikoihin verrattuna. Suurentuneet parvekkeet lasituksineen mahdollistavat entistä suuremman määrän kalusteita ja myös muuta palavaa materiaalia parvekkeille, jolloin palotilanteessa tulipalon leviäminen parvekkeelta toisella tulee estää mahdollisten henkilövahinkojen välttämiseksi sekä omaisuusvahinkojen minimoimiseksi.

Vierekkäisten parvekkeiden osalta parvekeväliseinät edellytetään näin ollen lähtökohtaisesti paloosastoiviksi: kerrostaloissa vaade on usein luokkaan EI 30 ja rivitaloissa EI 15. Samoin palon leviäminen kerroksesta toiseen ja ylimmältä parvekkeelta ullakolle on estettävä rakenteellisin/passiivisen palonsuojauksen keinoin.

 

Rinnakkaisten lasitettujen parvekkeiden osastointi

Rinnakkaisten parvekkeiden väliset seinärakenteet toteutetaan lähtökohtaisesti niin, että niiden parvekkeiden välillä toteutuu osastointiaikavaatimus, joka on puolet huoneistojen välisestä osastointiaikavaatimuksesta (puolitussääntöä voidaan käyttää, kun parvekkeella lasitus toteutetaan parvekeliukulasein, ei kiintein lasein).

Lasitetuille parveikkeille Cembritiltä löytyy ratkaisuna polttotestatut EI15, EI30 ja EI45 osastoivat väliseinä- sekä EI30 päätyseinärakenteet:

EI30 Lasitettujen parvekkeiden väliseinät

EI30 Lasitetun parvekkeen päätyseinä

EI15 Lasitettujen parvekkeiden väliseinät

EI45 Lasitettujen parvekkeiden väliseinät

 

Esimerkiksi palo-osastoiva EI45 väliseinärakenne yksinkertaisuudessaan:

-        8mm Cembrit julkisivulevy (Cembrit Solid, Cover tai Transparent)

-        EPDM rankanauhat joka rangalla

-        100mm teräsrunko U-profiilit max k600, ainevahvuus 1,2mm ja eristeenä 100mm kivivilla Rockwool Flexibatts 33

-        EPDM rankanauhat joka rangalla

-        8mm Cembrit julkisivulevy (Cembrit Solid, Cover tai Transparent)

Rakenteen luokitusraportti / Classification report No.: RAK/2680/2022 (21.10.2022).

Ohessa esimerkkilevytyksen kiinnityskaaviossa kiinnikkeiden reunaetäisyydet ja jako:

Huom! Kyseiset tuulettumattomat palo-osastoivat väliseinärakenteet soveltuvat vain lasitetuille parvekkeille, joissa parvekelasitus ja kattorakenteet suojaavat väliseinärakenteet sateelta ja kastumiselta.

 

Parvekkeen ja räystään EI30 kattorakenne

Lähtökohtaisesti myös kevyiden puurakenteisten parvekkeiden kattorakenteet tulee palosuojata alapinnaltaan niin, että rakenteen palonkestävyysajaksi alapuolista paloa vastaan saadaan vähintään puolet huoneiston kantavien rakenteiden vaatimuksesta. Niinpä esim. P1- luokan enintään 8-kerroksisissa rakennuksissa vaatimus saavutetaan suojaamalla parvekekatto alapinnaltaan EI 30 - luokan palonsuojauksella. Kustannustehokkaana vaihtoehtona on tällöin esim. 2*12mm Luja A -levytys, jolla saavutetaan suoraan vaadittu EI30 osastointi. Huom. ylimmän parvekkeen katto – ja räystäsrakenteessa vesikaton tuuletus hoidetaan tällöin esim. räystään ulkoreunasta vesikourun yläpuolelta.

Parvekekatoissa ja räystäsrakenteissa seinän ja katon liittymäkohta tulee tiivistää aina huolella, jotta palo ei pääse leviämään ullakolle / ontelotilan kautta rakenteita ylöspäin.

Olemme koonneet testatut palo-osastoivat rakenteet Luja A suunnitteluoppaaseemme ulkotiloihin. Tästä oppaasta löydät myös soveltuvat palo-osastoivat rakenteet räystäiden, parvekkeiden ja luhtikäytävien sateelta suojaisiin kattorakenteisiin, sekä Luja A -levyjen asennusohjeet ulkotiloissa:  

Luja A suunnitteluopas ulkotilat

Parvekkeiden rakenteiden mitoituksesta vastaa kohteen rakennesuunnittelija.