20. huhtikuu 2022

Hoitokoti Liito-orava

Cembritin julkisivulevyissä CNC-työstettyjä kuvioita

Hoitokoti Liito-oravan suunnittelussa ja ratkaisuissa on korostettu kodikkuutta ja helppohoitoisuutta.
Muistisairaiden elämää on helpotettu esimerkiksi väripsykologian keinoin. Yhtenä julkisivumateriaalina
on käytetty Cembritin Patina Original -julkisivulevyjä, joihin on CNC-työstetty kuvioita liito-oravista kuusikossa.

Lue lisäää projektsta

Article in English

Tuote: Cembrit Patina Original 

Rakennus: Hoitokoti Liito-Orava

Osoite: Palomiehenkatu 2, Kuopio

Pääsuunnittelija: QVIM Arkkitehdit Oy

Rakennesuunnittelija: Insinööritoimisto Rakennepiste Oy  

Pääurakoitsija: Rakennus K.Tervo Kuopio Oy

Valmistumisvuosi: 2021