Koulu- ja terveydenhuoltorakennukset

Cembritin kuitusementtisiä julkisivulevyjä on käytetty hyvin paljon koulurakennuksissa jo vuosia. Tällaiset levyt ovat oivallinen valinta silloin, kun arkkitehtien tehtävänä on luoda inspiroivia ja viihtyisiä, oppimista edistäviä tiloja, ja kun koulu- ja virastorakennusten on vastattava erittäin tiukkoja palonsuojausta, äänieristystä, energiatehokkuutta ja alhaisia huoltokustannuksia koskevia vaatimuksia.

Cembritin julkisivutuotteilla on erinomaisia toiminallisia etuja: ne kestävät sään vaikutuksia ja ovat helppohoitoisia.

Sairaaloiden ja terveydenhoitolaitosten osalta tärkeää on se, miten arkkitehtuuri vaikuttaa potilaiden terveyteen ja hyvinvointiin. Käsite ”parantava arkkitehtuuri” on ollut esillä 1980-luvulta lähtien. Se kuvaa sitä myönteistä vaikutusta, joka arkkitehtuurilla voi olla potilaiden paranemiseen ja joka auttaa hälventämään sairaalassaoloon liittyvää pelkoa. Onnistuneen terveydenhoitolaitoksiin liittyvän arkkitehtuurin on täytettävä sisätilojen ja julkisivun suunnittelua koskevien vaatimusten lisäksi myös suunnittelun toiminnalliset näkökohdat. Värit ja muodot tekevät muutakin kuin luovat miellyttävän ulkoisen vaikutelman.

Ne voivat helpottaa suunnistamista ja liikkumista yksittäisessä rakennuksessa tai kaikissa sairaalan tiloissa, kun käytetään tiettyjä opastevärejä. Sisäilmasto, turvallisuus, hygienia, äänieristys ja saniteettitilojen materiaalit ovat muita materiaalivalintoihin ja suunnittelun periaatteisiin liittyviä tekijöitä.