Liikerakennukset ja ostoskeskukset

Ostoskeskukset ovat tärkeä sosiaalinen ympäristö ajanvietteen, ravintolapalvelujen, aktiviteettien ja kulttuurin näkökulmasta. Liikerakennusten ja ostoskeskusten arkkitehtuurin on oltava sopusoinnussa niiden muotoon ja toimintaan liittyvien tarpeiden osalta. Arkkitehtoninen ilmapiiri vaikuttaa siihen, millainen vetovoima kyseisillä tiloilla on. Cembritin julkisivulevyt välittävät myös kuvaa tuotemerkistä. Erilaisten värien, muotojen, pintojen, materiaalien ja valon avulla tiloille voidaan luoda yksilöllinen identiteetti. Tunnepohjaiset näkökohdat ovat yhä tärkeämpiä tavoiteltaessa asiakasuskollisuutta ja visuaalista vetovoimaa.

Cembritin tuotevalikoimassa on runsaasti vaihtoehtoja niin sisä- kuin ulkoseinien verhoukseen, ja näin kullekin liikerakennukselle voidaan luoda omanlaisensa ilme.

Julkisivujen luomalla visuaalisella vetovoimalla voi olla vaikutusta asiakkaiden tunnetiloihin ja asiakasuskollisuuteen. Cembritin julkisivutuotteet tarjoavat monenlaisia mahdollisuuksia erilaisten muotojen, värien ja pintojen käyttöön suunnittelussa. Täydellisen suunnitteluvapauden lisäksi Cembritin julkisivulevyt mahdollistavat energiatehokkaiden ja kestävän kehityksen mukaisten rakennusten suunnittelun. Pitkäikäinen, palonkestävä, ihmisiä ja omaisuutta suojaava julkisivu on yksi turvallisimpia ulkoseinärakennevalintoja, jonka voit tehdä.